KLACHTEN EN SUGGESTIES

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wij proberen dit natuurlijk te voorkomen en we gebruiken dit niet als excuus. Door allerlei factoren kan het toch een keer misgaan. Wanneer u vindt dat er extra aandacht nodig is, kunt u in eerste instantie in gesprek gaan met iemand in de organisatie die hiervoor bevoegd en verantwoordelijk is. Heeft u suggesties of aanbevelingen, opmerkingen, ongenoegens of klachten, opent u dan dit formulier en print het uit. Ook kunt u het formulier ophalen bij de receptie van een van de locaties.

Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig is en dat we een eventuele klacht in goed onderling overleg kunnen oplossen.

Heeft u een klacht? De klachtenprocedure kunt u hier lezen.

 

Klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht schriftelijk melden via een brief aan:

Stichting Nusantara t.a.v. Klachtenfunctionaris

Ceintuurbaan 281
1402 HM Bussum

of u kunt een melding maken via onderstaand formulieren.