Herkent u zich in onze Indische, Molukse en Surinaams-Javaanse inspiratie? Deelt u met ons eenzelfde liefde voor Indië, haar kunst, cultuur en geschiedenis? Dan is het goed denkbaar dat Nusantara u een perfecte woon-(thuis)zorgplaats kan bieden. En indien nodig dan kunnen we u hier op de juiste en liefdevolle wijze verplegen en behandelen.

Wij kennen een tweetal zorgvormen, namelijk intramurale zorg oftewel zorg ‘Thuis bij ons’ en extramurale zorg oftewel zorg ‘Thuis bij u’.

Intramurale zorg is voor volwassenen en ouderen met indicatie voor langdurige zorg op een van onze locaties. In de intramurale zorg kennen wij een indeling waarbij we de landelijke normering volgen.

De 24-uurszorg ‘Thuis bij ons’ omvat: • verpleging • verzorging • behandeling • dagbesteding

Extramurale zorg is er voor bij u thuis, vanzelfsprekend met onze Indisch-Molukse cultuurspecifieke dienstverlening.

De zorg ‘Thuis bij u’ omvat: • huishoudelijke hulp • individuele begeleiding thuis • persoonlijke verzorging • verpleging • respijtzorg/logeeropvang • dagbesteding • cliëntondersteuning

Voor beide zorgprofielen hebben wij persoonlijke en op maat gesneden zorgarrangementen. De indeling hiervan betreft: • drie gradaties van dementiezorg (licht, matig, en diep); • zorg in het kader van lichamelijke aandoeningen als hartfalen, spierziektes en chronische ziekten • psychogeriatrische zorg voor aandoeningen met onder andere angststoornissen en depressie

Bij elk van deze zorgarrangementen bespreken we met alle betrokkenen de meest passende professionele zorg die we kunnen bieden. Een indruk van onze specifieke aanpak vindt u als u de cliëntenprofielen hiernaast aanklikt.