Bij ernstige en blijvende aandoeningen, zoals spierziektes, hartfalen en reuma of andere chronische ziekten zoals na een CVA en voor alle vormen van dementie, biedt Nusantara adequate en cultuurspecifieke zorg en verpleging, zodat uw geliefd familielid nog volop in de eigen sfeer kan verkeren. Met het persoonlijk zorgarrangement (maatwerk) kunnen zij in de eigen vertrouwde omgeving blijven, of (tijdelijk) bij ons in een van de woonzorgcentra komen wonen, waar u hen tot op het laatst kunt ontmoeten en bezoeken.