Als uw familielid duidelijk andere karaktertrekken krijgt, en ook niet meer logisch kan nadenken, dingen niet meer kan herleiden of deduceren spreken we van matige dementie. Ook hier is een persoonlijk zorgarrangement aangewezen. We begeleiden en verplegen uw vader, moeder of partner in een van onze wooncentra met liefde en aandacht. Vrije locatiekeuze. Overal treft u de Indische warme hartelijkheid, het altijd belangrijke Indische eten en het respect aan dat uw geliefd gezinslid verdient.