WESTERSE ZORG & OOSTERSE TRADITIES

 

21 april jongstleden, de inspiratiedag voor Indonesisch-Chinese Nederlanders, is een bijzondere dag geweest. Niet alleen voor ons, de organisatoren en deelnemende verenigingen, maar vooral voor de hele gemeenschap. Zoals de dagvoorzitter Peter Huijs verwoordt in het nog te verschijnen blad Moesson: “Die dag hing er iets in de atmosfeer, iets van een moeilijk te beschrijven goed gevoel, of van welgezindheid. Maar in de zaal, gevuld met meer dan tweehonderd mensen, hing een indrukwekkende culturele achtergrond, klonk iets door van heel oude wijsheid, vertaald in een hoog besef van normen en waarden, en van innerlijke beschaving. Intens bijzonder!”
Meer dan 200 mensen kwamen op deze zonnige dag naar Leiderdorp en werden door Frans Broekhuizen en Paul The Gwan Tjaij de éminence grise van hun gemeenschap verwelkomd. 

 

UW MENING STELLEN WE ZEER OP PRIJS

De ingevulde enquetes die wij van u hebben teruggekregen bevestigen ons tevreden gevoel over deze dag:
85% spreekt over een geslaagde tot zeer geslaagde dag. U vond het leerzaam, interessant, informatief en gezellig en met goede presentaties. Zo hebben we nog veel meer complimenten mogen ontvangen. Sommigen van u vonden de dag zelfs “een eye opener”. U kreeg informatie over cultuurspecifieke zorg “waarvan u nog nooit had gehoord”.

 

Niet alles verliep vlekkeloos. Zo ontstond er bijvoorbeeld een lange rij bij de ingang. Dit omdat bij de inschrijvingen niet altijd de juiste voorletter bij de namen stond. Het was soms een gezoek naar de juiste Tan of Liem. Maar gelukkig was u begripvol. Op een enkeling na was men zeer te spreken over het eten en werd de dag vrolijk afgesloten met ja… line dance.

 

PRESENTATIES & WORKSHOPS

De presentaties vond u leerzaam, inspirerend, waardevol en boeiend. De meeste complimenten gingen naar de het persoonlijke en herkenbare verhaal van Anton Kusumadjaha en de enthousiaste en uitvoerige presentatie van Maddy Stienstra – Liem over ‘Senang Ouder Worden’. In de presentatie van Monica Bouman over cultuurspecifieke zorg waardeerde men de diepgang en academische benadering.

 

De workshop van Marja van der Linde, Manager Zorg & Behandeling van Nusantara ‘Cultuurspecifieke Zorg: Tjebok En Mandi Horen Er Gewoon Bij!’ was voor velen nieuwswaardig en waardevol. Zo concludeerde iemand: een goede organisatie waar echt rekening gehouden wordt met culturele aspecten. Over de workshop van Max Philippens ‘De Financiële Aspecten Van Ouder Worden’ liepen de meningen uiteen van zeer goed en helder tot “Roept nog veel vragen op”. In deze wat volle zaal hadden een paar microfoons wellicht wel geholpen de vrolijke drukte in toom te houden… Met o.a. de workshop van Andreas Tan zegt het merendeel nu genoeg te weten en voldoende tips te hebben over hoe je veilig ouder kunt worden. Al klinken een aantal voorbeelden (als robotten) van Domotica nog als toekomstmuziek in de oren…

 

De organisatoren van deze dag zijn u zeer erkentelijk voor uw aanwezigheid en voor al uw input. Graag willen wij tot slot uw aandacht vestigen op het nog te verschijnen boeiende verslag van Peter Huijs over deze dag in het mei nummer van Moesson.

 

BEKIJK DE GEGEVEN PRESENTATIES:

Download presentatie Marja van der Linde (PDF)

Download presentatie Anton Kusumadjaja (PDF)

Download presentatie Monica Bouman (PDF)

Download presentatie Maddy Stienstra-Liem (PDF)

 

BEKIJK DE GEGEVEN WORKSHOPS:

Download workshop Marja van der Linde (PDF)

Download workshop Maddy Stienstra-Liem (PDF)

Download workshop Max Philippens (PDF)

Download workshop Andreas Tan (PDF)

Download workshop Michiel Overmars (PDF)

 

BEKIJK DE VIDEO HIER

 

logo's