ALMERE BUITEN

VAN RAEMDONCKSTRAAT 76
1336 AL ALMERE

In Almere Buiten wonen volwassenen en ouderen in het wooncomplex Rumah Melati (Huis van Jasmijn). Dit complex bestaat uit 39 woningen voor bewoners met een Indische, Molukse, Indo-Chinese en Javaans-Surinaamse achtergrond.
Stichting Nusantara heeft een team van zorgmedewerkers gehuisvest in Rumah Melati. De medewerkers van het team bieden welzijn, (extramurale) zorg en dienstverlening aan de cliënten die het nodig hebben. En dat doen zij niet alleen in het complex, maar ook elders in Almere.
De woningen worden beheerd door woningbouwvereniging De Alliantie Flevoland. De bewoners wonen zelfstandig. Heeft men interesse voor een woning, dan kunt u informatie opvragen bij de afdeling Zorgbemiddeling van Nusantara (088-5390800).
Daarna bestaat er een mogelijkheid voor een rondleiding en die wordt verzorgd door de teamleider, samen met een lid van de Bewonerscommissie Rumah Melati.
De mogelijkheden van welzijn, zorg en dienstverlening zijn:

• huishoudelijke hulp
• individuele begeleiding thuis
• persoonlijke verzorging
• verpleging (inclusief Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis)
• dagbesteding
• (via huisarts) maatschappelijk werk
• (via huisarts) sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
• (via huisarts) specialist ouderengeneeskundige
• 1e opvolging bij personenalarmering (hals-/polsalarm)
• cliëntondersteuning
• warme maaltijden (Indisch of Nederlands) in het wooncomplex
• gratis een dag/enkele dagen lenen van een scootmobiel of rolstoel
(in samenwerking met Gemeente Almere en Medipoint/Welzorg)
Nusantara Rumah Melati is een uitgiftepunt.

Bel dan: 088-5390892 (tijdens werkuren).