BUSSUM

CEINTUURBAAN 281
1402 HM BUSSUM

In het woonzorg en behandelcentrum Patria (Repatriëring) te Bussum bieden wij plaats aan 72 bewoners en beschikken we over 51 tweekamerappartementen, die u alleen of samen met uw partner kunt betrekken. Bent u aangewezen op uitgebreide psychogeriatrische zorg en verpleging, dan is een van de 15 (Bopz) éénkamerappartementen voor u de beste keuze. Heeft u een korte acute opvang nodig dan is daarvoor een extra appartement beschikbaar.

Direct naast Patria zijn 13 aanleunwoningen gesitueerd, waar u zowel alleen als met uw partner kunt wonen. Van hieruit kunt u deelnemen aan de diverse activiteiten van de woongemeenschap, die Patria biedt. Dit betreft deelname aan welzijnsactiviteiten, alsook het gebruik maken van extramurale thuiszorg en facilitaire diensten. Woningcorporatie De Alliantie Gooi en Vechtstreek beheert deze woningen.

Intramuraal bieden we 
zorg, behandeling met verblijf (tijdelijk of permanent) aan bewoners met lichte, matige of ernstige dementie en aan bewoners met lichamelijke aandoeningen, ook als deze gepaard gaan met psychiatrische aandoeningen.

Patria heeft een
 inloopspreekuur van ons Team Zeni voor advies- en hulpvragen voor iedereen die zich met onze cultuurspecifieke aanpak en sfeer verwant voelt. Wij hechten veel waarde aan onze (Indische en Nederlandse) maaltijdservice, juist omdat de maaltijd een belangrijke cultuurspecifiek kenmerk is. Aan huis kunnen we zorg- en/of verpleeghulp bieden.

Aan ons extramurale team zijn een wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en een maatschappelijk werkende verbonden. Ook kunt u terecht voor adviesgesprekken met wijkverpleegkundigen. Een maatschappelijk werker kan u bijstaan met algemenere vragen. Bij Patria kunt u persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en dagbesteding ontvangen.

Voorts is er een aparte afdeling ingericht bestaande uit twee kleinschalige units. Op elke unit is plaats voor 8 bewoners met een indicatie verpleeghuis PG (psychogeriatrisch ZZP 5 of 7).