BUSSUM

CEINTUURBAAN 281 1402 HM BUSSUM

In het woonzorg en behandelcentrum Patria (Repatriëring) te Bussum bieden wij plaats aan 72 bewoners en beschikken we over 51 tweekamerappartementen, die u alleen of samen met uw partner kunt betrekken. Bent u aangewezen op uitgebreide psychogeriatrische zorg en verpleging, dan is een van de 15 (Bopz) éénkamerappartementen voor u de beste keuze.

Direct naast Patria zijn 13 aanleunwoningen gesitueerd, waar u zowel alleen als met uw partner kunt wonen. Van hieruit kunt u deelnemen aan de diverse activiteiten van de woongemeenschap, die Patria biedt. Dit betreft deelname aan welzijnsactiviteiten, alsook het gebruik maken van onze facilitaire diensten. Woningcorporatie De Alliantie Gooi en Vechtstreek beheert deze woningen.

Intramuraal bieden we zorg, behandeling met verblijf aan bewoners met lichte, matige of ernstige dementie en aan bewoners met lichamelijke aandoeningen, ook als deze gepaard gaan met psychiatrische aandoeningen.

 

 

Ook is er een aparte afdeling ingericht bestaande uit twee kleinschalige units. Op elke unit is plaats voor 8 bewoners met een indicatie verpleeghuis PG (psychogeriatrisch ZZP 5 of 7).