Haarlem

VILNIUSSTRAAT 3

Stichting Nusantara Zorg en Stichting Indische Ouderenraad Haarlem (SIOH) zetten zich in voor Indische ouderen onder andere op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op dit moment levert Nusantara zorg bij verschillende bewoners van SIOH en kan desgewenst ook thuiszorg bieden in de nabije omgeving van SIOH. Daarnaast is Nusantara voornemens bij voldoende animo een dagbestedingsgroep te starten in het gebouw van Lieflijk Indie. Op verwijzing van de huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde van Nusantara Zorg ingezet worden bij vragen op medisch inhoudelijk gebied. Ook kunt u een afspraak maken met de andere leden van ZENI, te weten de wijkverpleegkundige en/of maatschappelijk werkende.

De woonvorm Lieflijk Indië is door SIOH opgezet en SIOH is bezig met het realiseren van een tweede complex in Haarlem.

Als u in contact wilt komen met Nusantara Zorg/ZENI

In Lieflijk Indië houdt Nusantara Zorg een spreekuur, maandelijks op 2 à 3 woensdagen van 13:00 – 15:00 uur.
Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Haarlem met een van de professionals van ZENI, belt u dan met mw. Alina Hop, teamleider extramurale zorg. Zij is bereikbaar op het volgende nummer: 06-35110263

Lieflijk Indië adresgegevens:
Vilniusstraat 3
2034 EM Haarlem

Wilt u meer informatie over Stichting Indische Ouderenraad Haarlem (SIOH) bezoekt u dan de website: www.sioh.nl.