VAASSEN

Stichting Nusantara Zorg en Stichting Rumah Beta zetten zich in voor het doen ontwikkelen van een woonvorm met de mogelijkheid tot cultuurspecifieke thuiszorg en dagbesteding voor Molukse en Indische ouderen. Het initiatief in Vaassen is met name bedoeld voor de ouderen van Molukse afkomst.

Als u in contact wilt komen met Nusantara Zorg:
Nusantara Zorg heeft sedert twee jaar een spreekuur van ZENI in de betreffende wijk van Vaassen. Te zijner tijd zal ZENI in het wooncomplex spreekuur houden en mogelijk dagbestedingsactiviteiten aanbieden. Daarnaast zal Nusantara Zorg in de regio Vaassen thuiszorg ontwikkelen.
U kunt over uw situatie contact opnemen met ZENI via het nummer 088-5390800

Voor het project in Vaassen (of omgeving), waar Moluks wonen met desgewenst cultuurspecifieke zorg wordt gerealiseerd, kunt u zich nog steeds inschrijven.
Kijkt u op de www.stichtingrumahbeta.nl.