VAASSEN

EIND 2018
GEREED

Stichting Nusantara Zorg en Stichting Rumah Beta zetten zich in voor Indische ouderen onder andere op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het initiatief in Vaassen is met name bedoeld voor de ouderen van Molukse afkomst.
Voor het project in Vaassen (of omgeving), waar Moluks wonen met desgewenst cultuurspecifieke zorg wordt gerealiseerd, kunt u zich nog steeds inschrijven.
Kijkt u op de website.