Maatregelen ten aanzien van het coronavirus

 

Stichting Nusantara Zorg heeft met ingang van 13 maart een aantal maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Doel is het risico op besmettingen zo klein mogelijk te maken en om de continuïteit van zorg zo lang mogelijk te kunnen garanderen. De maatregelen zijn in lijn met de maatregelen zoals op 12 maart door onze regering afgekondigd.

 

  • Vanaf 13 maart 2020 worden onze zorglocaties in Bussum en Ugchelen zoveel mogelijk geïsoleerd van de buitenwereld. De vrije entree wordt opgeheven, de voordeuren gaan dicht.
  • Bezoek wordt alleen nog bij hoge uitzondering en met goedkeuring van het management toegelaten. Toegelaten bezoek vindt plaats onder geleide en in afzondering. Huiskamers en algemene ruimtes zijn voor bezoekers niet meer toegankelijk.
  • Bezoekers krijgen instructies die het gevaar op een eventuele overdracht van het coronavirus minimaliseren.
  • Grote groepsactiviteiten worden geannuleerd. Hiervoor in de plaats wordt een alternatief activiteitenprogramma ingericht.
  • De dagbestedingsactiviteiten op de locaties in Almere, Haarlem en Ugchelen worden per direct opgeschort. Cliënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
  • Vrijwilligers worden allen verzocht thuis te blijven. Alleen vrijwilligers die worden uitgenodigd door de activiteitenbegeleiding kunnen hun werkzaamheden continueren.
  • Medewerkers hebben instructies gekregen die het risico op een overdracht van het coronavirus zo veel als mogelijk moeten beperken.
  • Medewerkers zijn alert op symptomen die duiden op het coronavirus, zowel voor zichzelf als voor de bewoners.
  • Bewoners, overige cliënten, eerste contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers zijn per brief nader over de maatregelen geïnformeerd.
  • Voornoemde maatregelen gelden tot nader order.

 

Stichting Nusantara Zorg is zich ervan bewust dat de genomen maatregelen forse impact gaan hebben op alle betrokkenen. In het belang van de gezondheid van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers doen wij een beroep op ieders begrip. Vragen over de inhoud van de maatregelen kunt u sturen naar infectiepreventie@nusantara.nl.

 

R.C. Dom

Raad van Bestuur

Stichting Nusantara Zorg