NUSANTARA HET BESTE UIT TWEE WERELDEN

 

Eens was er geen thuis meer in Nederlands Indië. U ging er weg en trof een koud en nat Nederland. Maar u gaf vorm aan uw nieuwe leven. Met de warmte en liefde van ‘daar’ bracht u ‘hier’ uw kinderen groot. Want niemand haalt Indië uit uw hart. Nu hebben wij die warmte en zorg voor u. Wij spreken uw taal. Wij kennen uw keuken, bereiden uw maaltijd. Wij vormen samen een nieuw thuis, één Indische familie. Dat is Nusantara, dat zijn wij. Wij zeggen: het beste uit twee werelden. Zorg, aandacht, cultuur en saamhorigheid uit het verre Indonesië en de best mogelijke medische kennis, verpleging en behandeling uit Nederland. Nusantara, dat zijn wij.

 

NUSANTARA

Nusantara, dat is een stukje Indië in Nederland. Goede zorg gaat in onze woon- en verpleeghuizen hand in hand met gezelligheid. De medische kennis en de hoge kwaliteit van verpleging en zorg in Nederland wordt u gebracht met het respect, de warmte en het medeleven van uw geboortegrond. Nusantara is een thuis, en het kan uw thuis zijn. Hier kennen wij uw achtergrond en hebben we in brede zin kennis van en begrip voor wat u heeft mee gemaakt. Wij erkennen uw waarde, kwaliteit en eigenheid. U vindt bij ons een luisterend oor voor uw levensverhaal. Tijdens een gezamenlijke Indische maaltijd kunt u hierover van gedachten wisselen met medebewoners, gedachten waarin zij zich goed kunnen herkennen. Al gauw ontstaat er de saamhorigheid van de Indische familie. U herkent de taal van de eilanden… de Molukken, Java, Lombok, Sulawesi! Hier wordt u gekend en gerespecteerd en bent u één van ons.

In 2015 (h)erkende het Ministerie van VWS in haar programma ‘Waardigheid en Trots’ Nusantara als een nijvere en veelbelovende zorginstelling. Op grond daarvan mogen wij voor onze bewoners en cliënten met hun bijzondere culturele achtergrond, onze ambitie van een cultuurspecifiek kenniscentrum voor zorg en behandeling, de komende jaren verder ontwikkelen! Dat is verheugend, maar ook hard nodig. Want soms herkennen wij bij onze Indische, Surinaams-Javaanse en Molukse bewoners trauma’s, die hun wortels hebben in de oorlogen in het voormalig Nederlands Indië, de Bersiaptijd of in de (ongewenste) landverhuizing naar Nederland. Ook daarvoor bieden wij adequate zorg, het beste wat Nederland op dit terrein te bieden heeft. Wij zijn meelevend én professioneel deskundig. Evenals voor uw kinderen, die hier geboren zijn en opgroeiden in de Indische, Molukse, Surinaams-Javaanse thuiscultuur in Nederland. Want ook voor hen geldt: Nusantara, dat zijn wij.