4 februari 2019 Nusantara

De Raad van Toezicht heeft per direct afscheid genomen van bestuurder Frans Broekhuizen, omdat
het vertrouwen in hem zeer ernstig en onherstelbaar is beschadigd. Enige tijd geleden ontving de
Raad van Toezicht signalen uit de organisatie over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de
bestuurder met betrekking tot wet- en regelgeving, governance en uitvoering van beleid. Gelet op de
ernst ervan heeft de Raad van Toezicht deze signalen direct zeer serieus genomen en een extern
forensisch onderzoeksbureau opdracht gegeven tot nader onderzoek. Na het onderzoek heeft de
Raad van Toezicht de bestuurder Frans Broekhuizen geschorst.
De resultaten van het onderzoek, nader onderzoek door de Raad van Toezicht en het wederhoor van
de bestuurder leidde tot de unanieme conclusie van de Raad van Toezicht om per direct afscheid te
nemen van de bestuurder. De Raad van Toezicht beraadt zich op verdere vervolgstappen.
De reeds werkzame interim bestuurder Ben de Valk is benoemd tot enig en statutair bestuurder van
Nusantara. De Raad van Toezicht begrijpt dat dit bericht vragen kan oproepen en kan zorgen voor
onrust. Omwille van privacy en eventuele vervolgstappen kunnen we op dit moment geen nadere
mededelingen doen.
De Raad van Toezicht benadrukt dat de kwaliteit van de zorg en de continuïteit van Nusantara niet in
het geding zijn.

Raad van Toezicht van Stichting Nusantara Zorg