Recentelijk heeft de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) een lijst van 150 verpleeghuizen, onderverdeeld naar vier categorieën, openbaar gemaakt. Tot en met de avond van 5 juli jongstleden heeft de branchevereniging Actiz, waar Nusantara ook bij is aangesloten, er bij de IGZ en de staatssecretaris voor gepleit om zorgvuldigheid boven snelheid te laten gaan. Diverse leden van Actiz hebben de IGZ, het ministerie en Actiz er vandaag namelijk op gewezen dat de gegevens waarop de categorisering voor hun instelling is gebaseerd, achterhaald, onvolledig of anderszins niet zorgvuldig zijn. Ook tot onze grote spijt en ongenoegen hebben de IGZ en VWS er voor gekozen de actuele gegevens niet in de lijst te verwerken.

De IGZ heeft wel toegelicht dat de lijst gebaseerd is op de situatie op 15 maart 2016 en dat alle ontwikkelingen daarna geen invloed hebben gehad op de categorieën. om een indruk te krijgen van de categorieën, deze zijn: • categorie 1 – Intensief vervolgtoezicht • categorie 2 – Vervolgtoezicht • categorie 3 – In afwachting van resultaatverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig • categorie 4 – Toezichttraject afgesloten

Stichting Nusantara Zorg wordt ook in de lijst genoemd. Nusantara valt in categorie 4; het toezichttraject betrof Rumah Saya en was reeds op 9 september 2015 afgesloten, doordat Nusantara verbeterplannen heeft gemaakt en goed heeft uitgevoerd. Het betekent tevens dat in 2016 de IGZ Nusantara niet opnieuw vanuit het risicotoezicht zal bezoeken, tenzij meldingen of andere signalen daartoe aanleiding geven.

Afsluitend kan worden vermeld dat de IGZ in een brief het volgende met betrekking tot de locatie Rumah Saya heeft aangegeven (citaat):

De focus op de culturele achtergrond, leefwereld wensen en behoeftes van de bewoners is duidelijk zichtbaar in de aankleding, het menu, het activiteitenaanbod en de bejegening door de medewerkers. Rumah Saya straalt een rust en warmte uit, waardoor bewoners zich senang kunnen voelen. Deze indruk werd bevestigd door een echtpaar op zeer hoge leeftijd dat sinds enkele maanden in Rumah Saya verbleef. Door de passende aandacht en zorg die die zij ontvingen voelde het voor hen bijna als ‘thuis’.