Almere

DE GEEST OVERWINT

Ieder jaar op 15 augustus herdenkt Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op deze datum in 1945 capituleerde Japan. Daarmee kwam er een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië. Op deze dag worden alle slachtoffers van de Japanse onderdrukking in Zuidoost-Azië gedurende de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Sichting Bos der Onverzettelijken organiseert met medewerking van Stichting Nusantara Zorg voor de eerste maal in Almere de herdenking van de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië op
woensdag 15 augustus om 16.00 uur in het Bos der Onverzettelijken, Weg 1940-1945 nr 8 in Almere.

15 augustus is een belangrijke dag. Het is een dag die vraagt om een nader stilstaan ter nagedachtenis van de vele slachtoffers die tijdens de Japanse bezetting zijn gevallen. Maar ook om te herdenken dat direct daarna, in plaats van een periode van bevrijding er voor vele Indische Nederlanders en Molukkers een zware periode aanbrak. Het was de Bersiap, een periode met karakter van een traumatische burgeroorlog als gevolg van het ontwaakte Indonesische Nationalisme. Het was tevens de voorbode van een lange troebele periode die zou aanhouden tot de soevereiniteitsoverdracht en die een einde zou maken aan de voor u zo vertrouwde band met de Nederlands Indische samenleving in het voormalig Nederlands-Indië.

Wij nodigen u graag uit de herdenking bij te wonen en gezamenlijk stil te staan bij hen die in de Jappenkampen (1942-1945) en ook zij die tijdens de Bersiap-periode (1945-1946) en daarna zijn omgekomen.

 

Programma:

15.30-15.50 uur   Ontvangst genodigden bij het gebouw van Jeugdland Stad

15.50-16.00 uur   Lopen naar het Indisch monument

16.00 -1605 uur   Welkomstwoord

16.05-16.40 uur   Toespraken, verhalen en gedichten

16.40-16.45 uur   Vlagceremonie, bel/gong 2 minuten stilte aansluitend Wilhelmus

16.45-17.00 uur   Kranslegging / bloemlegging

17.00-18.00 uur   Drankje en klein hapje

 

De initiatiefnemers:

Ton Timmer      t.timmer@kpnmail.nl (0650500459)

Eric Bodar         e.bodar@hotmail.com (0652550603)

Hilversum


Ieder jaar op 15 augustus herdenkt Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op deze

datum in 1945 capituleerde Japan. Daarmee kwam er een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië. Op deze dag worden alle slachtoffers van de Japanse onderdrukking in Zuidoost-Azië. gedurende de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Het is ook een dag die vraagt om een nader stilstaan ter nagedachtenis van de vele slachtoffers
die tijdens de Japanse bezetting zijn gevallen. Maar ook om te herdenken dat direct daarna, in plaats
van een periode van bevrijding, er voor vele Indische Nederlanders en Molukkers een zware periode
aanbrak.
Het was de Bersiap, een periode met het karakter van een traumatische burgeroorlog als gevolg van het ontwaakte Indonesische Nationalisme. Het was tevens de voorbode van een lange troebele periode die zou aanhouden tot de soevereiniteitsoverdracht en die een einde zou maken aan de vertrouwde band met de Nederlands-Indische samenleving in het voormalig Nederlands-Indië..

In de gemeente Hilversum wordt jaarlijks door het comité Herdenking Nederlands-Indië Gooi & Vechtstreek een regionale herdenking georganiseerd.

Wij nodigen u graag uit deze herdenking bij te wonen en gezamenlijk stil te staan bij hen die in de Jappenkampen (1942-1945) en tijdens de Bersiap-periode (1945-1946) en daarna zijn omgekomen.

Woensdag 15 augustus 2018 Herdenking Nederlands-Indië. Gooi & Vechtstreek in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap, La Rivirestraat 9, 1222 EP Hilversum

Programma:

13.30 – 14.45 uur Voorprogramma; doorlopende voorstelling documentaires van

Kent Hanson en Fred Pangemanan

15.00 – 15.45 uur Herdenkingsbijeenkomst met diverse sprekers

15.45 – 16.00 uur Verplaatsing voor de kranslegging en afsluiting naar de Noorderbegraafplaats

Noorderbegraafplaats, Laan 1940-1945 nummer 2, 1222 NL Hilversum

16.00 – 16.30 uur Kranslegging

16.30 – 17.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Het programma van de herdenking wordt binnenkort gepubliceerd op hilversum.nl en de Facebook-

pagina’s Herdenking Nederlands Indië, Gemeente Hilversum en Moesson Hët Indisch Maandblad.

Namens het comité. Herdenking Nederlands-Indië. Gooi & Vechtstreek,

Joyce Brilleman, Marisa van Garling, Sonja Mignon en Fred Pangemanan.