SAMENWERKINGS
VERBANDEN

 

Bersama Kuat

Nusantara maakt deel uit van Bersama Kuat: een samenwerkingsverband tussen vier zorgcentra die zich gespecialiseerd hebben in cultuurspecifieke zorg aan Indische, Molukse en Surinaams-Javaanse ouderen. Met deze samenwerking streven we naar een voortdurende verbetering van zorg die is toegesneden op de achtergrond en cultuur van onze bewoners en cliënten.

Dit doen we onder andere door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over de cultuurspecifieke zorg en activiteiten, vooral voor de medewerkers en de vrijwilligers, maar ook voor mensen die in reguliere zorgcentra zorg en diensten leveren aan mensen met een andere culturele achtergrond.

Stichting Pelita

We werken samen met Stichting Pelita in het kader van cultuurspecifiek maatschappelijk werk en welzijn. Ook ontwikkelen we gezamenlijk expertise over traumabehandeling en context-specifieke zorg.

Ketennetwerken, regionale samenwerking en afstemming

Een dementieketen is een samenwerkingsverband van zorg-, welzijn- en andere organisaties. De deelnemende partijen willen samen betere ondersteuning en zorg verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. Nusantara participeert in diverse regionale ketenzorgnetwerken en in regionale beleidsoverleggen van diverse zorginstanties en van lokale overheden. Daarnaast onderhoudt Nusantra intensieve contacten met diverse verenigingen en groeperingen uit de gedifferentieerde achterban van Indische en Molukse en Surinaams-Javaanse bevolking.

Sociale wijkteams en huisartsen in de regio Bussum en Apeldoorn

Nusantara onderhoudt een wijkgerichte samenwerking met diverse sociale wijkteams en heeft regionale afspraken met betrekking tot extramurale (thuis)zorg en dienstverlening.