ZORGAANBOD

Of u nu Zorg bij u thuis of Zorg bij ons ontvangt op een van onze locaties, onze medewerkers bieden overal dezelfde Indische warme hartelijkheid, een begrijpende houding met respect voor de eigen unieke waarden en normen van uw cultuur.

Wij kunnen u op twee manieren zorg bieden:

 

1. ZORG THUIS BIJ U

Thuis blijven wonen, ook als u ziek bent of een dagje ouder wordt, kan vaak de meest ideale situatie zijn. Partner, familie en buren kunnen dan bijspringen als het nodig is. Als het met deze hulp niet meer gaat, kunnen de wijkteams van Nusantara u ondersteunen.  Mocht het nodig zijn dan kan Nusantara 24-uurszorg en/of verpleging bieden. We verzorgen zo mogelijk uw maaltijd, waarbij u kunt kiezen uit een Indische of Hollandse maaltijd. Deze volledige verzorging wordt officieel het VPT (volledig pakket thuis) genoemd. Daarbij kunt u ook gebruik maken van de dagbesteding op een van onze locaties. U kunt precies aangeven welk onderdeel van de mogelijke zorg u wenst. Deze vorm van verzorging wordt officieel MPT (modulair pakket thuis) genoemd. Met een PGB (persoonsgebonden budget) is de afname van ondersteuning en zorg thuis bij u, ook mogelijk.

Kort samengevat zijn de volgende vormen van zorg thuis bij u mogelijk:

• Huishoudelijke hulp – hulp bij het dagelijkse huishouden

• Persoonlijke verzorging – ondersteuning bij uw dagelijkse verzorging

• Verpleging – verpleging als gevolg van ziekte, operatie of handicap

Dagbesteding – een laagdrempelige voorziening waar door middel van een in het zorgleefplan vastgesteld persoonlijk toegesneden dagprogramma wordt geboden. Het programma omvat structuur, ritme en cultuurspecifieke activiteiten. Sociale contacten kunnen worden opgebouwd en onderhouden

Cliëntondersteuning – ondersteuning door middel van informatie, advies en ondersteuning die bij bijdraagt aan het versterken van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Bovengenoemde vormen van Zorg Thuis bij u zijn geschikt voor volwassenen en ouderen met een lichte dementie en/of met een lichamelijke aandoening.

2. ZORG THUIS BIJ ONS

Als u niet meer zelfstandig kunt wonen met behulp van mantelzorg en de zorg thuis bij u niet meer toereikend is, bent u meer dan welkom op onze woonzorg-locaties Patria te Bussum of Rumah Saya te Apeldoorn.
Het is er zowel huiselijk als kleinschalig en de vertrouwde Indische, Molukse en Surinaams-Javaanse sfeer en cultuur zijn er onmiskenbaar aanwezig. De gemeenschappelijke ruimtes ademen zonder meer de Indische sfeer uit. U voelt er zich veilig en senang. In huis is een toko gesitueerd en we verzorgen talrijke cultuurspecifieke activiteiten, zoals onder andere: Kumpulans, Indische eettafels, muziek, dans en zang, Masoek Sadja’s en jaarlijks een grote pasar. U wordt volledig verzorgd op de warme en liefdevolle manier die we in de Gordel van Smaragd gewend zijn. Een van de belangrijkste momenten van de dag is het samen zijn tijdens de maaltijd. U kunt kiezen uit een Indische of Hollandse maaltijd, en terwijl er ondertussen een gesprek ontstaat, haalt u herinneringen op.

Professionele verzorging, verpleging, behandeling en dagbesteding zijn volop aanwezig en u zult snel met de medewerkers een vertrouwelijke band kunnen opbouwen. Onze verpleegkundigen en medisch-therapeutische staf zorgen ervoor dat u zo gezond mogelijk blijft. Ook helpen we u met raad en daad en met alles wat u nodig heeft om kwalitatief zo optimaal mogelijk te kunnen leven.

Als u wilt verblijven in een van de verpleeghuislocaties van Nusantara heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie, het Zorgzwaartepakket (ZZP) of Zorgprofiel, bepaalt op welke zorg u recht heeft en welke zorg, ondersteuning en behandeling u van Nusantara kunt verwachten. De indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ. Onze Afdeling Zorgbemiddeling van Nusantara kan u hierbij ondersteunen en adviseren.