ROY DOM

 

P e r s b e r i c h t

Bussum/Ugchelen, 4 juli 2019

L.s.,

via dit schrijven maken wij bekend dat de heer R.C. (Roy) Dom per 1 juli als bestuurder van Stichting Nusantara Zorg is aangesteld.
Hiervoor was hij directeur ondersteunende diensten bij Carinova.
Nusantara is een zorginstelling voor mensen met een Indische, Molukse, Surinaams-Javaanse of Indo-Chinese achtergrond met verpleeghuizen in Bussum en Ugchelen. Tevens wordt thuiszorg geleverd.
Roy heeft Indische roots, hetgeen een bijdrage zal leveren aan de identiteit van Nusantara en de cultuurspecifieke zorg die zo belangrijk is voor de ouder wordende mens met een achtergrond die is geworteld in het voormalig Nederlands-Indië.

Stichting Nusantara Zorg