Salam Terakhir – Cultuurspecifieke uitvaartverzorging

Bewoners van Nusantara kiezen al sinds 2011 voor Salam Terakhir als het gaat om de verzorging van hun uitvaart. De specialiteit van Salam Terakhir is de cultuurspecifieke uitvaartverzorging voor de Indische en Molukse gemeenschap. Dat is aan de ene kant een uitvaart zoals elk andere, maar met een persoonlijke verzorging die past bij de cultuur en levensstijl van Indische en Molukse Nederlanders.

Salam Terakhir begeleidt het gehele proces vanaf het moment van overlijden en neemt de familie alle werk uit handen.
In de eerste periode, als het verdriet groot is en de emotie alom aanwezig, moet er vaak veel geregeld worden.
Allerlei zaken waarvan men mogelijk denkt dat er geen tijd voor is, krijgen van Salam Terakhir de aandacht.
Er is geen haast, er is ruimte voor details. Het is deze aandacht en zorg die het voor ook niet Indische mensen aantrekkelijk heeft gemaakt te kiezen voor deze betrokken uitvaartonderneming.
Wat centraal staat is dat de laatste groet, oftewel: Salam Terakhir, voor de dierbare compleet geregeld wordt op een manier die het beste bij de overledene en nabestaanden past.
Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor de uitvaart van elk uniek mens.
Om dat te bereiken staat persoonlijke aanpak centraal.
De uitvaartbegeleider bezoekt de nabestaanden het liefst dagelijks vanaf het moment van overlijden tot en met de dag van de afscheidsceremonie. Om een beeld van de dierbare te krijgen wordt in die periode veel met de nabestaanden  gesproken en krijgt men de kans anekdotes van bijzondere momenten te delen.

Salam Terakhir verzorgt een Indische uitvaart waarbij de gebruiken en sfeer aansluiten op de belevingswereld van Indische mensen in Nederland. Daarbij hoort het samen eten. Dat kan in het klein met Indische pasteitjes, lempers en risolles na de plechtigheid en ook een uitgebreide Selamatan (ceremonieel rituele maaltijd) behoort tot de mogelijkheden. Ook dit gedeelte, dat veel troost kan bieden aan de nabestaanden, wordt tot in de detail geregeld door Salam Terakhir.

Voor meer informatie of het bij leven regelen van uw afscheid, komt Salam Terakhir graag bij u thuis om uw wensen concreet voor u te formuleren. Dit doen we aan de hand van een uitgebreide checklist. Wilt u uw wensen liever zelf vastleggen, kan dat ook. U ontvangt daartoe het invulboekje “Mijn laatste wens” toe. Heeft u hierover vragen of wilt u een afspraak maken?

Belt u ons: 06- 1500 6305.

Meer informatie leest u ook op de website: http://www.salamterakhir.nl/