Het coronavirus: stand van zaken en nieuwe maatregelen

 

Sinds 13 maart zijn er binnen Stichting Nusantara Zorg bijzondere maatregelen van kracht ter bestrijding van het coronavirus. De maatregelen worden bijzonder goed opgevolgd. Ik zie een groot begrip bij onze cliënten en bij hun naasten. En een enorme medewerking bij onze medewerkers en vrijwilligers. Grote dank hiervoor! Via het mailadres infectiepreventie@nusantara.nl en via facebook hebben we veel ondersteunende opmerkingen ontvangen. Gestelde vragen hebben we goed kunnen beantwoorden.

 

Het bezoek van onze locaties is inmiddels minimaal. In enkele specifieke situaties hebben we passende afspraken gemaakt. Alle grote groepsactiviteiten zijn afgelast. In de plaats hiervan worden kleinere activiteiten georganiseerd. De niet in de zorg werkzame medewerkers komen zo weinig mogelijk op de locaties. En blijven gescheiden van de zorg. Extra hygiënemaatregelen worden goed opgevolgd. Tot nu toe zijn er binnen Nusantara nog geen besmettingen. Niet bij cliënten en niet onder personeel.

 

De realiteit maakt dat ik heb besloten tot een aantal nieuwe maatregelen. Hierna vat ik de belangrijkste samen:

 

  • Ziekenhuizen hebben aangegeven geen besmette cliënten uit verpleeghuizen op te gaan nemen. Daarom gaan we ons binnen Nusantara voorbereiden op het kunnen verplegen van besmette bewoners. Hiervoor zal een afgescheiden ruimte ingericht worden.
  • Als een cliënt van onze huishoudelijke hulp besmet is met het coronavirus, dan stoppen we de hulp. Ik heb de afweging gemaakt dat het voorkomen van verspreiding (onder personeel en onder andere cliënten) belangrijker is dan het continueren van de huishoudelijke hulp.
  • Als een thuiszorgcliënt besmet is, dan wordt direct een inschatting gemaakt of Nusantara de thuisverpleging en verzorging kan blijven leveren. Zo nodig wordt zo snel mogelijk gekozen voor opname van de cliënt in een ziekenhuis.
  • De besturing van Nusantara wordt opgeschaald richting crisisorganisatie. We moeten voorbereid zijn op een situatie die snel kan veranderen. Waarin we mogelijk een nog groter beroep gaan doen op onze medewerkers. Betrokkenen moeten weten wat we dan van ze verwachten en hoe ze moeten handelen.

 

Alleen samen kunnen we de impact van het coronavirus beperken en de gevolgen ervan zo goed als mogelijk hanteerbaar maken. Ik zie een enorme bereidheid om samen te doen wat hiervoor nodig is. Laten we elkaar hierin blijven vasthouden!

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u sturen naar infectiepreventie@nusantara.nl.

 

R.C. Dom
Raad van Bestuur
Stichting Nusantara Zorg