Betreft verdere verruiming maatregelen in het kader van het coronavirus

 

 

Bussum, 19 juni 2020

 

Graag informeer ik u over het feit dat we een verdere verruiming doorvoeren van de maatregelen in het kader van het coronavirus. De afgelopen week zijn deze verruimingen voorbereid, en met de beide cliëntenraden afgestemd. Zoals u weet, met de cliëntenraden maak ik bij iedere aanpassing de afweging tussen de belangen van bewoners individueel en de het belang van de groep. Waarbij we mogelijke verruimingen toetsen aan de landelijke handreiking en de kaders vanuit het RIVM.

 

Concreet houdt de verruiming voor beide locaties het volgende in:

 

  • Vanaf maandag a.s. worden bewoners die dat aankunnen in de gelegenheid gesteld om op afspraak en begeleiding bezoek op de kamer te ontvangen. Vanaf nu zullen eerste contactpersonen hierover benaderd worden. Ze krijgen dan ook verdere informatie. U kunt ook zelf even contact opnemen met de EVV-er.
  • Er mogen – in overleg – meerdere, verschillende bezoekers komen.
  • De kapper zal vanaf volgende week weer aan het werk gaan.
  • We starten met een beperkte groep vrijwilligers volgende week met activiteiten buiten. Denk daarbij aan duofietsen en wandelen onder begeleiding.

 

In de uitwerking van de maatregelen blijven we ons houden aan de uitgangspunten van het RIVM, zoals bijvoorbeeld het hanteren van voldoende afstand (anderhalve meter maatregel). We vragen iedereen om deze uitgangspunten in voornoemde verruimingen te blijven hanteren.

 

Zodra er sprake kan zijn van een volgende verruiming, dan stellen wij u direct op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Roy Dom
Bestuurder Stichting Nusantara Zorg