Betreft bezoekbeleid in het kader van het coronavirus

Ugchelen, 28 mei 2020

 

Beste contactpersonen van onze bewoners,

 

Afgelopen weken hebben wij u allen gebeld over ons beleid ten aanzien van de corona crisis. We hebben bijna alle contactpersonen kunnen spreken en veel goede respons gehad op onze vragen, waarvoor dank! Bijgevoegd heb ik de twee rapportages van deze telefonische enquêtes.

 

In het crisisteam hebben wij de rapportages besproken. Het is fijn om te constateren dat ons beleid en de inzet van onze medewerkers breed wordt gewaardeerd. In overgrote meerderheid vindt u het goed dat Nusantara de veiligheid van de bewoners boven alles stelt.

 

Maar natuurlijk gaan ook veel van uw reacties over het ontbreken van direct contact, de alternatieve wijzen om contact te houden en onze acties om het welzijn van onze bewoners goed te houden. Met daarbij de constatering dat contactpersonen van Patria hier gemiddeld wat meer zorgen bij hebben dan contactpersonen Rumah Saya. Wij zien hiervoor een mogelijke oorzaak in het feit dat het gebouw Patria geslotener is, met kleinere groepen bewoners, verdeeld over meerdere verdiepingen. De door u gemaakte verbetersuggesties worden nu per huis beoordeeld en opgepakt.

 

Verder heeft de regering afgelopen week diverse maatregelen versoepeld. Ook aangaande het bezoek van bewoners in verpleeghuizen heeft de regering een nieuw besluit genomen. Met ingang van 25 mei kunnen verpleeghuizen hun bezoekregeling verruimen, mits ze daarbij voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

 

In het crisisteam hebben we besproken hoe we binnen Nusantara het bezoekbeleid kunnen gaan verruimen. We vinden het daarbij belangrijk om het huidige veiligheidsniveau in stand te houden. Nog deze week bespreken we een plan hoe de verruiming van het bezoek eruit kan gaan zien. Omdat de voorstellen hierin zowel de bewoners als de medewerkers raken, leg ik dit plan ter advisering aan zowel de cliëntenraden als aan de ondernemingsraad voor. Zo gauw we de nieuwe bezoekregeling vastgesteld hebben, zal ik u hierover informeren.

 

Overigens hebben wij nog steeds geen besmettingen onder bewoners of cliënten. Met uw steun voor ons beleid en onze medewerkers hoop ik dit zo te houden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roy Dom
Bestuurder Stichting Nusantara Zorg