Beste bewoners, contactpersonen en medewerkers,

 

Voor de zomer heeft het coronavirus ons gedwongen om de bewegingsvrijheid van bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers stevig in te perken. Inmiddels is de aanwezigheid van het virus in onze maatschappij beter in beeld en in behoorlijke mate teruggedrongen. We hebben meer kennis van het virus en weten beter wat relevant is in het beperken van besmettingsrisico’s. Verder hebben we veel gesproken over het kiezen van de juiste balans tussen veiligheid en levensgeluk.

 

Veel maatregelen zijn inmiddels teruggedraaid of minder stringent ingevuld. Bezoek aan bewoners is weer volop mogelijk. Bewoners gaan ook weer gewoon naar buiten. Zelfstandig als ze dit kunnen en de mogelijke risico’s overzien. En anders onder begeleiding van familie of vrijwilligers.

 

Wél houden we nog zo veel mogelijk het voldoende afstand houden in stand. We zijn terughoudend in grote groepsactiviteiten en houden contacten tussen bewoners en grote groepen mensen van buiten beperkt. Onze dagbestedingsactiviteiten hebben we onder invloed van het coronavirus anders georganiseerd. Grotere activiteiten zijn vervangen door kleinere activiteiten in kleinere groepen. Daarbij hebben we gemerkt dat we individuele verschillen tussen bewoners nu beter zien. We zijn volop bezig om ons programma van dagbesteding hier verder op aan te passen.

 

Als er behoeften of wensen zijn die afwijken van het standaard beleid, dan kijken we naar de mogelijkheden. Soms is het risico op besmetting ondergeschikt aan het welzijn van een bewoner. Aan wat nodig is om nog de zin van het leven te voelen. Binnen Nusantara hanteren we de menselijke maat en bekijken we per situatie wat kan. We bespreken individuele wensen en bekijken wat we kunnen doen. Waarbij we in de afweging het welzijn van bewoners zo veel als mogelijk boven het risico op besmettingen plaatsen. Ik hecht hierin sterk aan het advies van onze dokters.

 

Het coronavirus is helaas nog niet weg. Nusantara houdt in de gaten hoe in onze regio’s het besmettingsrisico is. En natuurlijk volgt Nusantara de landelijke kaders en discussies. Nusantara stemt haar beleid hier continu op af. Zo nodig specifiek per locatie. We blijven met elkaar in gesprek over de risico’s én over de mogelijkheden om toch zo normaal mogelijk samen te leven. Alleen op deze wijze houden we het met elkaar hanteerbaar. En daarvoor wil ik jullie allen bedanken!

 

Met vriendelijke groet,

Roy Dom
Bestuurder Stichting Nusantara Zorg