Betreft bezoekbeleid in het kader van het coronavirus

Bussum, 14 mei 2020

Deze week is in 25 verpleeghuizen de proef van start gegaan met het verruimen van de bezoekmogelijkheden. Wij volgen de resultaten op de voet. Daarnaast hebben we ons gebogen over de deze week verschenen handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd. Graag informeer ik jullie hierbij hoe we hiermee verder willen gaan.

 

Ik vind het belangrijk nogmaals te benadrukken dat Nusantara de door de regering uitgedragen maatregelen volgt. We hanteren nu al twee maanden een strikt beleid waarin we geen bezoek toelaten. Het contact tussen bewoners en hun familie vindt plaats met een raam ertussen. Dit ondersteunen we met beeldbellen. Verder hebben we al onze bewoners in zogenaamde cohorten ondergebracht.

 

We houden er echter rekening mee dat de regering het beleid ten aanzien van verpleeghuisbezoek wil gaan versoepelen. Hier willen we op voorbereid zijn.

 

Afgelopen week hebben we gebeld met alle eerste contactpersonen over het tot nu toe gevoerde beleid. Daarnaast vragen we regelmatig onze bewoners om hun mening. Het beeld wat we terug krijgen, is dat bijna iedereen onze maatregelen ondersteunt en de veiligheid van bewoners en medewerkers voorop stelt.

 

Zelf zien we echter dat het beleid voor sommige bewoners steeds zwaarder wordt. Het directe contact met familie wordt steeds meer gemist. Dit is in sommige gevallen niet goed voor bewoners. En roept steeds meer de vraag op wat belangrijker is: maximale bescherming tegen corona of kwaliteit van leven.

 

Daarom gaan we nadenken over manieren hoe we meer contact kunnen faciliteren voor onze bewoners. Wat het ingewikkeld maakt, is dat er nog weinig inzicht is in mogelijke gevolgen van mogelijke aanpassingen. Verder moeten we er ons rekenschap van geven, dat beleidskeuzes in een verpleeghuis per definitie een collectief karakter hebben. Leven in een verpleeghuis betekent dat er een bepaalde individuele keuzevrijheid opgegeven wordt. We kunnen niet voor individuele bewoners de maatregelen verzachten, zonder het erbij behorende risico voor bewoners die dat niet willen, geheel weg te nemen. Dit omdat bewoners samen leven binnen een cohort. We zullen dus samen op zoek moeten naar een middenweg die voor iedereen acceptabel is.

 

Ik verwacht volgende week een plan te hebben voor een eventuele aanpassing van de bezoekersregeling. Omdat een verandering hierin alle bewoners raakt, wil ik dit ter instemming voorleggen. In de voornoemde handreiking wordt benadrukt dat wij als zorginstelling de verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van alle bewoners. En dat wij de risico’s van een verruiming van ons beleid met de bewoners moeten afstemmen. In dat kader zal ik ons plan aan de cliëntenraden gaan voorleggen.

 

Met vriendelijke groet,

Roy Dom
Bestuurder Stichting Nusantara Zorg