Update coronavirus 9 april 2020

 

Nusantara heeft nog steeds geen besmettingen onder bewoners en cliënten. We doen er alles aan om dat zo te houden. We benadrukken bij medewerkers dat ze in de privésituatie de maatregelen van ‘social distancing’ in acht nemen. En vragen ze alert te zijn op aanwijzingen die kunnen duiden op het coronavirus. In dat geval blijven ze beter thuis.

In onze verpleeghuizen zijn we nu een volgende fase ingegaan. Met meer ‘social distancing’ binnen onze huizen. Mocht iemand een besmetting naar binnen brengen, dan willen we dat deze zich zo weinig mogelijk verspreidt. In dat kader hebben we bewoners van elkaar gescheiden in kleinere groepen. Met verzorgenden die in een dienst alleen nog zijn toegewezen aan één groep. Deze wijziging is voor onze bewoners best ingrijpend. We merken dat sommige bewoners elkaar missen.

Het op een andere manier organiseren van activiteiten en contact wordt belangrijker dan ooit tevoren. Inmiddels hebben we op beide locaties faciliteiten waarmee bewoners kunnen beeldbellen. Maar we willen meer doen.  En nodigen iedereen uit om met ideeën te komen. Deze kunnen gemeld worden bij de locatiemanager.

We hebben beleid vastgesteld voor hoe we ermee omgaan als een bewoner toch besmet raakt. Inclusief een bezoekregeling voor de familie. Verder hebben op onze beide locaties een noodverpleegunit ingericht waar we erg zieke bewoners kunnen verplegen. Laten we hopen dat we deze units niet hoeven te gebruiken.

In de thuiszorg brengen we voorlopig nog geen beperkingen aan in het aantal zorgmomenten. Tenzij  cliënten dit zelf willen. Verder kiezen wij ervoor om in de thuiszorg niet met mondkapjes te werken. Onze dagbestedingsactiviteiten zijn inmiddels overal gestopt.

Ons leven is sinds enkele weken compleet veranderd. Met nauwelijks nog mogelijkheden tot sociale contacten. En met heel veel impact op mensen die afhankelijk zijn van zorg. Mensen die al broos zijn worden noodzakelijk in een isolement gebracht van degenen die hun dierbaar zijn. Dit is zwaar. Laten we elkaar blijven steunen in dat wat noodzakelijk is. En in dat wat nog wel mogelijk is om het leven een beetje draaglijk te houden.

R.C. Dom
Raad van Bestuur
Stichting Nusantara Zorg