MEDISCHE EN VERPLEEGKUNDIGE DIENST

De medische zorg voor de avond-, nacht- en weekenddiensten wordt verzorgd door de organisatie Medtzorg. Er zijn daarnaast goede samenwerkingsverbanden met de lokale huisartsen, wijkverpleging en algemene ziekenhuizen.

De para- en perimedische staf bestaat uit:

• fysiotherapie

• ergotherapie

• logopedie

• diëtist

• GZ-psycholoog

Deze disciplines worden via een externe organisatie op indicatie ingezet. Op consultatieve basis kan een psychiater worden ingezet. Ook is op de locaties tandheelkundige zorg aanwezig.

De verpleegkundige staf bestaat uit:

• HBO-verpleegkundigen

• verpleegkundigen

• verzorgenden

• helpenden

• activiteitenbegeleiders

Naast de reguliere zorg zetten we vormen van complementaire zorg en behandeling in. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan Pitjit, gezondheids-check voor ouderen, thematische belevingsgerichte gesprekken en cultuurspecifieke pastorale en geestelijke zorg. Voorts wordt een breed samengesteld cultuurspecifiek dagprogramma aangeboden met onder meer Indisch koken, dans, film en muziek. Daarnaast zijn er activiteiten als bewegen, handwerken, toko, kumpulans, pasar en meer.

 

VRIJWILLIGERS

Voor cliënten en bewoners zijn vrijwilligers erg belangrijk. Nusantara voert een serieus vrijwilligersbeleid. Aan Nusantara zijn een groot aantal vrijwilligers verbonden. Zij dragen in zeer belangrijke mate bij aan de vreugde en het welbevinden van de bewoners. Zij organiseren een gevarieerd cultuurspecifiek activiteitenprogramma en voeren dit met veel enthousiasme uit. Veel vrijwilligers voelen zich nauw verbonden met de Indische en Molukse cultuur en dragen bij aan de warme en gezellige woon- en leefsfeer.